Çevre Politikası


  Tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme araçları ve uygun teknolojileri kullanarak, önleyici bir yaklaşımla çevreyi koruma kapsamında;

Çevre ve Enerji ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatları takip ederek yasal düzenlemelere uyuyoruz,

Çevre kirliliğine neden olabilecek etkileri belirliyoruz ve gerekli tedbirleri alıyoruz,

İklim değişikliği etkilerinin azaltılmasına ve enerji verimliliğine öncelik veriyoruz,

Kirliliği kaynağında önlüyoruz, geri dönüşümü ve geri kazanımı destekliyoruz,

Doğanın korunması, enerji verimliliği ve doğal kaynak kullanımının azaltılması için yeni teknolojileri takip ediyoruz,


  Amacımız, geleceğe teslim edebileceğimiz temiz bir çevre bırakmak ve insan odaklı, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmektir.
arıtmaunitesi
Arıtma Ünitesi
safsuunitesi
Saf Su Ünitesi